Misja FIrmy

Podstawą istnienia naszej firmy i warunkiem jej powodzenia jest zaufanie klientów, z którymi budujemy i stale utrzymujemy partnerskie relacje, oparte na wzajemnym szacunku. Dzięki temu nasza współpraca przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron.
Naszym priorytetem jest ciągłe doskonalenie oferty towarów i usług w celu zaspokajania potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów. Poprzez wyjątkową staranność na każdym etapie produkcyjnym dbamy o zdrowie i zadowolenie obecnych oraz przyszłych konsumentów.
Wyważony stosunek wysokiej jakości naszych towarów do adekwatnej ceny daje nam możliwość konkurowania na rynku mięsnym i zapewnia satysfakcję ze współpracy nam i naszym kontrahentom.

Nasze cele

Celem firmy P.P.H.U. Karol Chwastek jest zaufanie i zadowolenie ze współpracy naszych klientów. Priorytetem jest wysoka jakość naszych produktów, podążanie za trendami w branży oraz stały rozwój firmy.

Postawione sobie cele realizujemy na każdym etapie naszej działalności:
  • Starannie dobieramy naszych dostawców bydła i nawiązujemy z nimi długookresowe relacje, co zapewnia nam stały przypływ wysokiej jakości surowca i utrzymywanie, a nawet poodnoszenie jakości towarów.
  • Przeprowadzamy stały monitoring w każdym procesie produkcyjnym, realizując wymogi systemu HACCP.
  • Podlegamy stałej kontroli weterynaryjnej, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo przyszłych konsumentów.
  • Nasze mięso podlega systematycznym badaniom mikrobiologicznym i chemicznym.
  • Stale ulepszamy proces technologiczny poprzez udoskonalanie stanowisk pracy i ich wyposażenie oraz całej bazy produkcyjnej firmy.
  • Dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.
  • Obserwujemy trendy w branży mięsnej, aby wprowadzać niezbędne zmiany i przewidywać potrzeby klientów.
  • Jesteśmy otwarci na nowe potrzeby i ciągle poszerzamy ofertę asortymentową, dostosowując ja do klienta.
  • Cenimy sobie zdanie naszych klientów i uważnie słuchamy ich opinii, dbając o wzajemne relacje.
  • Dbamy o środowisko. Dzięki zastosowanym w toku produkcji pompom ciepła….
© Copyright P.P.H.U. Karol Chwastek 2019
43-426 Dębowiec, ul. Rolnicza 19