Informacje ogólne

P.P.H.U. Karol Chwastek prowadzi stały skup bydła - cieląt, jałówek, krów i byków.

Chcąc oddać sztukę bydła do ubojni, należy wcześniej umówić się z nami telefonicznie.
Wszelkie informacje pod nr tel.:

+48 33 856 26 23
Właściciel zobowiązany jest do sprawdzenia, czy sztuka ma w uszach obydwa kolczyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda sztuka bydła oddawana do uboju musi je posiadać. W przypadku zniszczenia, bądź zgubienia, należy wystąpić do rejonowej Agencji o duplikat kolczyków zanim sztuka zostanie dostarczona do uboju.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie paszportu bydła, na którym umieszczono informacje o każdym kolejnym posiadaczu sztuki bydła oraz wypełnienie tzw. „Łańcucha pokarmowego” – druku, na którym umieszczamy poza podstawowymi danymi o właścicielu, informacje na temat stosowanej paszy i ewentualnym leczeniu. Wypełniony druk „łańcucha pokarmowego” wraz z paszportem właściciel oddaje w ubojni.

Właściciel jest zobowiązany również do dokonania przemieszczenia sztuki oddanej do uboju z własnego gospodarstwa do ubojni. W tym celu należy wypełnić obowiązujący druk przemieszczenia, który musi być podpisany przez właściciela sztuki bydła. Dla Państwa wygody druk można wypełnić na miejscu w ubojni, a my zajmujemy się przekazaniem druku do Agencji (nie dotyczy to uboju usługowego i pośredników).
Przykładowo wypełniony druk łańcucha żywnościowego
Wzór zgłoszenia przemieszczenia
© Copyright P.P.H.U. Karol Chwastek 2019
43-426 Dębowiec, ul. Rolnicza 19